English contents Skalere tekst Øke kontrast

Reisevaksinasjon


Overordnet mål

Tilby vern mot smittsomme sykdommer og oppgradering av grunnvaksinering ved reiser til utlandet.

Servicemål

• Vaksinekontoret skal være lett tilgjengelig for timebestilling og rådgivning

pr. telefon.

• Vaksinekontoret gir relevante helseopplysninger i forhold til reisemål.

• Vaksinekontoret tilbyr riktig vaksine i forhold til reisemål.

 

Hva inneholder tjenesten

Vaksinekontoret tilbyr vaksiner som beskytter mot sykdommer som er

aktuelle i forhold til reisemål.

• Vaksinekontoret gir helseopplysning om hva du selv kan gjøre for å hindre

smitte.

• Vaksinekontoret gir malariainformasjon og evt. resept får du hos fastlege.

• Vaksinekontoret skal tuberkulinteste yrkesgrupper som har regelmessig direkte kontakt med barn og ungdom under 15 år.

 

Vaksine kontoret foretar lovpålagt tuberkulintesting av innvandrere.

 

 Hvem kan få tjenesten

• Alle som bor i Brønnøy og som skal reise til utlandet.

• Yrkesgrupper som tilys tuberkulintesting etter minimum 3 måneders

utenlandsopphold i høyrisikoland er: personell i barnehager og daghjem,

personell i skolen som har regelmessig kontakt med barn og ungdom,

personer knyttet til regelmessig transport av barn og ungdom.

 

Tilgjengelighet

Brukeren tar kontakt for timebestilling på telefon 75012880 alle hverdager fra kl.09.00 til kl. 15.00.

 

Hva forventes av brukeren

Brukerne bør bestille time i god tid før avreise.

 

Hva koster tjenesten?

Priser etter gjeldene takster finner du på kommunens hjemmeside:

www.bronnoy.kommune.no

 

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

 

Praktiske opplysninger

• Informasjon om vaksinasjon fås ved å henvendelse til kommunens

servicekontor på Rådhuset,

 tlf. 750 12000

• Vaksinekontorets adresse er helsestasjon tredje etasje Brønnøy helse- og omsorgssenter Skulesvei 13.

 

 

REISEVAKSINER

Det bør avtales time i god tid før man drar på reise

Vi tilbyr følgende:

  • Vaksinasjon og helseopplysning til utenlandsreisende
  • Revaksinasjon
  • Lovpålagt tuberkulosekontroll

Timebestilling: 750 12880 (hverdager)

 

 

SMITTEVERN

Ha oversikt over sykdom - og iverksette tiltak i forhold til å begrense smitte i forhold til oppståtte infeksjoner, epidemier og pandemier

Smittevernlege i Brønnøy kommune er Tore Dahl 750 12400

Smittevernkoordinator i Brønnøy kommune er Torun Gladsø 75012880

 
MILJØRETTET HELSEVERN

Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.

Det er kommunen som er vedtaksmyndighet innen miljørettet helsevern. Denne myndigheten er delegert til kommuneoverlegen. Brannvesenet og avdeling miljørettet helsevern og skjenkekontroll utfører saksbehandling og rådgivning innen miljørettet helsevern for kommuneoverlegen.

Henvendelser vedrørende miljørettet helsevern rettes til:
Kommuneoverlegen i Brønnøy Kommune Tore Dahl 750 12400

 

• Alle ansatte har taushetsplikt
Sist oppdatert den 08.feb.2016