English contents Skalere tekst Øke kontrast

Restskatt ved skatteoppgjør


Blir du skyldig restskatt? Husk å betale innen fristen. 

Restskatt under kr 1000 forfaller i en termin
Restskatt på kr 1000 eller mer forfaller i to like store terminer

OBS! Minstegrensen for å kreve inn restskatt er kr 100.

 

Fristen for å klage på likningen 

Det er datoen for når skatteoppgjøret er sendt skattyter som er utgangspunktet for beregningen av klage- og søksmålsfrister. Fristen for å klage på ligningen er nå utvidet fra tre til seks uker. Klagefristen utløper tidligst 10. august for de som får skatteoppgjøret i juni.

 

Betaling
Ved skatteoppgjøret vil det bli sendt ut betalingskort i god tid før første forfall. Bruk tilsendte betalingskort ved betaling. Har du mistet betalingskortet, må du fylle ut et betalingskort for skatt, og påføre fødselsnummer, navn og skatte art.

Betaling skal skje til Brønnøy kemnerkontor - bankkonto for skatt: 
6345 06 18138

Husk at det alltid må benyttes KID ved elektronisk betaling. KID -nummeret som er påført betalingskortet er blant annet generert ut fra hvilken skatte art (tilleggsforskudd, restskatt mv.) betalingen gjelder. KID -nummer for betaling av restskatt kan du generere her.

Har du spørsmål om betaling? Ring 75 01 20 00

Betales ikke restskatten ved forfall påløper forsinkelsesrenter. Fra 1. januar 2012 er forsinkelsesrentesatsen 8,75 % p.a.

OBS!  Selv om du har sendt klage til skattekontoret skal restskatten betales til fastsatt tid med fastsatt beløp. Jf. skattebetalingsloven §10-1 første ledd.
Sist oppdatert den 23.jan.2017