English contents Skalere tekst Øke kontrast

RVR


Restverdiredning er et samarbeid mellom brannvesenet og forsikringsnæringen. Tjenestens mål er å redde mest mulig verdier ved branner, vannlekkasjer m.m. Spesialutrustede kjøretøy kan raskt komme fram til et ulykkessted. Bilene er utstyrt med pumper for å fjerne vann, vifter for å fjerne røyk, strømaggregat for nødstrømforsyning m.m. Slik kan verdier for betydelige beløp reddes

Det er forsikringsnæringen som står for finansieringen og driften av RVR-bilene. Tjenesten er gratis for deg som mottaker, forutsatt at forsikringen er i orden. RVR er en førstehjelp før eventuelle skadesanneringsfirmaer kommer på banen.

Arbeidet har svært stor betydning for å redusere følgeskadene av en hendelse. RVR lønner seg. Store verdier er berget siden tjenesten startet i 1987. I tillegg til økonomiske verdier vil muligheten til å berge gjenstander med affeksjonsverdi, elektronisk lagret data m.m. være vesentlig større med tidlig RVR. Andre oppdrag kan være å nødforsyne elektrisitet til virksomheter som er avhengige av energileveranse, for eksempel kyllingfarmer og fiskerioppdrett.

RVR-bilen som er utplassert i Rana dekker hele Helgeland. Bilen bemannes av mannskaper fra Brann- og Redningstjenesten i Rana. RVR tjenesten i Rana er blant landets mest aktive og utfører mellom 50 og 60 oppdrag pr. år.

RVR-tjenesten er i beredskap 24 timer i døgnet, hele året, og rekvireres gjennom 110 sentralen.

Restverdiredning er et samarbeid mellom brannvesenet og forsikringsnæringen. Tjenestens mål er å redde mest mulig verdier ved branner, vannlekkasjer m.m. Spesialutrustede kjøretøy kan raskt komme fram til et ulykkessted. Bilene er utstyrt med pumper for å fjerne vann, vifter for å fjerne røyk, strømaggregat for nødstrømforsyning m.m. Slik kan verdier for betydelige beløp reddes

 

Det er forsikringsnæringen som står for finansieringen og driften av RVR-bilene. Tjenesten er gratis for deg som mottaker, forutsatt at forsikringen er i orden. RVR er en førstehjelp før eventuelle skadesanneringsfirmaer kommer på banen.

Arbeidet har svært stor betydning for å redusere følgeskadene av en hendelse. RVR lønner seg. Store verdier er berget siden tjenesten startet i 1987. I tillegg til økonomiske verdier vil muligheten til å berge gjenstander med affeksjonsverdi, elektronisk lagret data m.m. være vesentlig større med tidlig RVR. Andre oppdrag kan være å nødforsyne elektrisitet til virksomheter som er avhengige av energileveranse, for eksempel kyllingfarmer og fiskerioppdrett.

RVR-bilen som er utplassert i Rana dekker hele Helgeland. Bilen bemannes av mannskaper fra Brann- og Redningstjenesten i Rana. RVR tjenesten i Rana er blant landets mest aktive og utfører mellom 50 og 60 oppdrag pr. år.

RVR-tjenesten er i beredskap 24 timer i døgnet, hele året, og rekvireres gjennom 110 sentralen.
Sist oppdatert den 09.sep.2015