English contents Skalere tekst Øke kontrast

Salhus skole


 

Leder

Jorun Stormyr
Tlf 75 01 21 72
E-post

Adresse : Salhus 8900 Brønnøysund
Telefon : 75 01 21 70, Fax 75 01 21 71Salhus skole

 

  

 

Litt om skolen

Salhus skole er den største skolen i Brønnøy kommune. Tidligere het skolen Brønnøy sentralskole, men navnet ble skiftet før skoleåret 2001/2002.

Salhus skole er en kombinert barne-og ungdomsskole med 462 elever pr. 01.10.2006. Disse elevene fordeler seg med 178 på 1.-4- trinn, 159 på 5.-7. trinn og 125 på 8.-10. trinn. Med dette elevtallet er Salhus skole også den største skolen på Sør-Helgeland og blant de større skolene i Nord-Norge.

Det jobber totalt 72 personer ved Salhus skole i dag. Da er alle stillingskategorier tatt med. Skolen er lokalisert i utkanten av Brønnøysund og tar mot elever fra "bygrensen" og innover landet. Skolen har elever fra Rodal i sør til Horn i nord. Dermed er en stor del av elevene "busselever".


Ved å gå inn på http://www.finn.no/finn/searchmap finner du lokaliseringen av skolen.

Skolen har i mange år hatt uteskole som et eget satsingsområde. Stoff og bilder fra slike aktiviteter vil bli lagt ut under "Elevaktiviteter" i tiden framover.
Sist oppdatert den 09.sep.2015