English contents Skalere tekst Øke kontrast

Sammensetning


Styringsgruppens sammensetting
 

Faste medlemmer
Leder Tore Tveramo
Nestleder Irene Hanssen
  Johnny Hansen
  Trine Stoveland
  Ragnvald Dundas
  Randi Bugten
  Einar Hanssen
  Anne-Bjørg Aspheim


 
Sist oppdatert den 08.feb.2016