English contents Skalere tekst Øke kontrast

Servicekontoret


Åpningstider:  sommer 08.00 til 15.00 vinter 08.00 til 16.00.
Sentralbordet er åpent mellom 10.00 og 14.00

 

Servicekontoret er et tilbud for å bedre tilgjengeligheten og servicen for innbyggerne i Brønnøy kommune
Stedet for konkret informasjon, praktisk hjelp og god service.

Telefon: Brønnøy kommune 75 01 20 00
E-post: servicekontoret@bronnoy.kommune.no

Ved servicekontoret kan du spørre om alt. Du får svar der og da eller blir fortalt hvordan du skal gå fram. Vi hjelper deg også med å få avtale med rette vedkommende.

Noen eksempler på hva vi kan hjelpe deg med: 

 

  • Vi har offentlige brosjyrer og skjemaer for de fleste behov.
  • Vi hjelper deg med å fylle ut skjemaene.
  • Vi kan gi deg informasjon om rettigheter og plikter.
  • Behandling av skjenkesøknader
  • Utleie av kommunale bygg og møterom
  • Vi kan gi deg informasjon om kino, du har også mulighet for kjøp av billetter
  • Hos oss kan du levere inn kommunale søknader og brev til kommunale etater

Hos oss finner du alle kommunale planer som legges ut til offentlig ettersyn.
 

Andre tjenester

 

På Servicekontoret er det mulighet for å benytte publikumspc for utfylling av elektroniskesøknader , samt finne kommunale informasjon via vår info.portal.
Vi kan også tilby trådløs sone for bruk av egen pc.
Sist oppdatert den 09.sep.2015