English contents Skalere tekst Øke kontrast

Servicevarsling / telefonvarsling - Teknisk


VA-avdelingen bruker telefonvarsling til innbyggerne ved driftsforstyrrelser på vann- og avløpsnettet. Systemet kan også brukes ved andre typer meldinger.

Varslingen skjer ved at det sendes ut automatisk talemelding til alle fasttelefoner og en SMS til alle mobiltelefoner på aktuelle adresser.

Gå inn på SERVICEVARSLING.NO for å se om du er varslet eller for å sjekke din oppføring.

Får de riktige personer varsel?
Gå inn på «SJEKK DIN OPPFØRING» og legg til eller slett telefonnummer på din adresse eller på din bedrift.

Har du nylig flyttet?
Vi varsler telefoner som er registrert på den aktuelle adressen for driftsforstyrrelsen. Dersom du har flyttet og ikke meldt adresseendring til din telefonleverandør, blir ikke ditt nummer hentet ut fra opplysningstjenesten. Husk å melde flytting til din telefonleverandør!

Har du mobiltelefon registrert på arbeidsgiver?
Dersom ditt mobilnummer er registrert på arbeidsgivers adresse blir det ikke fanget opp av vårt system på den berørte adressen.

Du kan legge inn mobilnummeret ditt på din adresse via «Sjekk din oppføring». 

Har du hemmelig telefonnummer? 
Vårt varslingssystem kan kun hente inn telefonnummer som er offentliggjort.
I vårt register kan personer med hemmelig telefonnummer også registrere seg. Du registrerer deg direkte i dette registeret ved å krysse av for Skjult navn, eller ta kontakt med kommunens Servicetorg.

Opplysningene blir behandlet konfidensielt og blir kun brukt til å sende ut telefonvarsling.
Sist oppdatert den 31.des.2016