English contents Skalere tekst Øke kontrast

SHAKE - Sør-Helgeland Aktiv for Kroppen


Folkehelsekoordinatorene på Sør-Helgeland jobber for å bedre folkehelsa hos innbyggerne


Ett av tiltakene er en lavterskel konkurranse som passer for alle, uavhengig av alder, funksjonsnivå eller form. Konkurransen (SHAKE) er todelt. Den er både en intern konkurranse i hver kommune der innbyggerne konkurrerer mot hverandre, samt en kommunekamp – hvem har den mest aktive befolkninga på Sør-Helgeland!

Kravene til å delta er lave, og er de samme som anbefalingene fra helsedirektoratet om daglig aktivitet. Du samler poeng, og når du har passert 300 poeng blir du med i trekningen av fine premier. Annenhver måned vil det også være innlevering og trekking av mindre premier. Disse innleveringene vil vise hvor aktive Brønnøy sin befolkning er sammenlignet med nabokommunene. Dette bidrar også til å danne blest om konkurransen gjennom året.


 
Sist oppdatert den 09.sep.2015