English contents Skalere tekst Øke kontrast

Kemnerkontor


 
Besøksadresse: Rådhuset Postadresse: 8905 Brønnøysund
Faxnr. 75 01 20 43
 
 

Kemner

Åsmund Slåttøy

Åsmund Slåttøy
Tlf: 75 01 20 41
E-post

                                                                                                   

 

 

 

 

 
BANKKONTO FOR SKATT:  6345 06 18138  KIDnr. må brukes ved innbetaling av skatt.                                                  
 
AKTUELT

 

 
Sist oppdatert den 23.jan.2017