English contents Skalere tekst Øke kontrast

Kemnerkontor


 
Besøksadresse: Rådhuset Postadresse: 8905 Brønnøysund
Faxnr. 75 01 20 43
 
 

Kemner
 

Åsmund Slåttøy

Åsmund Slåttøy
Tlf: 75 01 20 41
E-post

   Konsulent/
regnskapskontrollør

Jøran Johansen
Tlf: 75 01 20 21
E-post

 

 

 

 

 
BANKKONTO FOR SKATT:  6345 06 18138  KIDnr. må brukes ved innbetaling av skatt.                                                  
 
AKTUELT

 

 
Sist oppdatert den 14.nov.2017