English contents Skalere tekst Øke kontrast

Skatteattest


Ved offentlig anbudskonkurranse må det leveres attest for skatt og merverdiavgift. I nåværende løsning bestilles attesten ved henvendelse til SOL, Skattekontor eller Skatteoppkrever. Det sendes da en attest for skatt og en attest for merverdiavgift, begge på papir.

 

Den nye selvbetjeningsløsning har følgende hovedfunksjonalitet:

• En felles attest for skatt og merverdiavgift

• Attesten kan bestilles:

- Av bruker selv på Altinn

- Ved henvendelse til skatteopplysningen (som da kan bestille fra kundeloggen)

- Ved henvendelse til kemneren (som da kan bestille fra SOFIE)

• Attesten produseres samme dag og sendes til meldingsboksen til den det gjelder i Altinn. Attesten er i pdf-format.

 

Har du spørsmål ta kontakt med kemnerkontoret
Sist oppdatert den 23.jan.2017