English contents Skalere tekst Øke kontrast

Skjema


Skjemaer for kommunalt ansatte
Egenmelding Skjema  
Permisjonssøknad Skjema  
Fødselspermisjon Skjema Link til NAV skjema
Fedrekvote Skjema Link til NAV skjema
Fedrepermisjon 2 uker Skjema  
Timeliste Skjema  
Reiseregning Skjema  
Gå og sykle til jobben Skjema  

 
Sist oppdatert den 08.feb.2016