English contents Skalere tekst Øke kontrast

Avd. Småtrollene


Småtrollan

Velkommen til Småtrollan

Pedagogisk leder

 

Maria K. Danielsen
Tlf 75012260

SMÅTROLLENE 0-3 års avdeling.

 

Vi setter stor fokus på ”veien vi går” sammen med Småtrollene, og uansett hva vi holder på med så er prosessen det viktigste.

I denne aldersgruppen er det spesielt viktig at vi voksne er observante og klarer å se hva barna liker spesielt godt.

Her er vi avhengig av foreldrenes samarbeid og informasjon, og på Småtrollene har vi et nært samarbeid med foreldrene. Vi er opptatt av trygghet og trivsel for barn og foreldre.

Vi tar valg ut i fra hvert enkelt barns forutsetninger, ser barnas uttrykk for det de liker godt og kanskje ønsker å gjøre mer av.

Etter hvert som barna får bedre språk kan de jo selv lettere gi uttrykk for ting de ønsker.

 

Smil og latter er et viktig krydder i en Småtrollhverdag.


 

Melding til foreldre

Månedsplaner

Periodeplaner

  
Sist oppdatert den 09.sep.2015