English contents Skalere tekst Øke kontrast

Ny søknadsrunde for søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. ( SMIL-midler)


Brønnøy kommune har i 2017 fått tildelt 260.000 kroner i SMIL-midler, hvor formålet er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapa til jordbruket.

 

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt endringer i Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Endringene gjelder fra 1.1.2017 og berører eiere som ikke driver gården selv

 

Søknadskjema og tiltaksstrategier for Brønnøy kommune finner man her:  http://www.bronnoy.kommune.no/skjemaer

 

Ytterligere info om ordningen finner man på landbruksdirektoratets nettside:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket#smil-i-2017

 

Søknadsfrist er 15.april.

 

Ta kontakt med landbruksetaten for info og veiledning. Kontaktperson: Solfrid Sivertsen Tlf: 75 01 20 85. e-post: solfrid.sivertsen@bronnoy.kommune.no
Sist oppdatert den 22.feb.2017