English contents Skalere tekst Øke kontrast

Søk tilskudd til drenering av jordbruksjord før 31.10.2017:


Brønnøy kommune har fremdeles tilgjengelige midler for inneværende år. Info samt søknadskjema finnes på landbruksdirektoratets sider:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord

 

Kontaktperson: Solfrid Sivertsen Tlf:75 01 20 85

solfrid.sivertsen@bronnoy.kommune.no
Sist oppdatert den 03.okt.2017