English contents Skalere tekst Øke kontrast

Søknader til hovedopptak barnehageåret 2017/2018.


Barnehage- og skolesektoren legger for tiden ut nytt administrativt fagsystem. Dette vil få betydning for barnehageopptaket. For å unngå dobbeltarbeid, ber vi om at foreldre venter med å søke barnehageplass til 20.1.2017. Fristen vil som vanlig være 1.3.


Knut Johansen
-Oppvekstsjef-
Sist oppdatert den 28.nov.2016