English contents Skalere tekst Øke kontrast

Spyling av vannledninger - Brønnøy vannverk


I perioden 29.04.14 til 30.05.14 vil det bli utført spyling og pluggkjøring av hovedvannledningene til Brønnøy vannverk. I den forbindelse kan det bli redusert trykk og noe farge på vannet. Det anbefales å spyle på utekran uten sil, dersom det skulle oppstå mye farge på vannet, i forbindelse med arbeidene. For ytterligere spørsmål kontakt formann vann og avløp på mob: 41 68 40 54

Sist oppdatert den 09.sep.2015