English contents Skalere tekst Øke kontrast

Stenging av Mosheimsjøveien


Mosheimsjøen nå stengt fra krysset ved Tettingveien og til Mosheimsjøveien 16.

Veien er i så dårlig forfatning at det ikke er forsvarlig å la kjøretøy bruke veien. Det er så bløtt på veien og terrenget rundt at det ikke er hensiktsmessig å kjøre på grus.
Sist oppdatert den 08.des.2016