English contents Skalere tekst Øke kontrast

Støttekontakt


 
 
Støttekontakt

En støttekontakts viktigste oppgave er å være en ressurs for et annet menneske. Det er en ikke-profesjonell person som er ansatt og lønnet av en offentlig instans for å utføre et oppdrag overfor en bestemt person. Tjenesten er gratis, men du må være villig til å dekke utgifter til transport og lignende selv.
Sist oppdatert den 09.sep.2015