English contents Skalere tekst Øke kontrast

Strategisk kompetansestyring


Brønnøy kommune yter tjenester innen et bredt spekter der det kreves kompetanse av ulik art og på ulikt nivå. Den finnes vel knapt en organisasjon som favner så bredt med henhold til oppgaver og tilhørende kompetansekrav som kommunene, fra ufaglærte til universitetsutdanninger.  
For å være i stand til både å løse de daglige utfordringer og kunne ta ned de kommende, er det avgjørende at våre medarbeidere innehar den riktige kompetanse.
 
Planmessig, strukturert og målrettet arbeid på dette området er viktig skal vi på en mest mulig effektiv måte løse de kommunale oppgavene. Vi må sikre at kompetansehevingen er tilpasset kommunens reelle behov, helst lokal skreddersydd opplæring, og ikke basert på tilfeldigheter ut fra hva som løpende tilbys.   

Brønnøy kommune gjennomførte i 2009, som et eget delprosjekt i Kvalitetskommuneprogrammet, en kartlegging av medarbeidernes kompetanse. Denne kartleggingen var første del i arbeidet med å strukturere opp og målrette Brønnøy kommunes kompetansestyring.

 

Dokumenter
Sist oppdatert den 08.feb.2016