English contents Skalere tekst Øke kontrast

Svangerskapsomsorg


Overordnet mål

• Jordmortjenesten skal tilby svangerskapsundersøkelser samt

foreldreforberedende kurs til den gravide og hennes partner.

• Jordmortjenesten skal iverksette tilbud om utvidet støtte og hjelp ved behov

• Jordmortjenesten skal være lett tilgjengelig.

 

Servicemål

• Jordmortjenesten tilbyr 3 foreldreforberedende kurs i løpet avsvangerskapet.

• Gravide med rusproblemer tilbys tett oppfølgning av fagfolk.

 

Hva inneholder tjenesten

• Individuelt tilpasset oppfølging i forbindelse med svangerskap, veiledning og rådgivning i forbindelse med svangerskap, fødsel og barseltid. Dette omfatter også prevensjon, samliv og foreldreveiledning.

• Jordmortjenesten samarbeider med kvinnens fastlege. Oppfølgingen i svangerskapet deles mellom lege og jordmor.

• Jordmor henviser til og samarbeider med andre kommunale tjenester og

spesialisthelsetjenesten ved behov.

• Foreldreforberedende kurs som skal styrke foreldrenes kunnskaper om

samliv, fødsel og barseltid. Kurset består av 3 treff på dagtid. Kursene ledes av jordmor og helsesøster.

• Gravide med rusproblemer blir tilbudt tett oppfølging i form av samtale med

fagfolk og urinkontroll minst en gang i uken.

 

Hvem kan få tjenesten

Alle gravide som bor i Brønnøy Kommune og som ønsker oppfølging av jordmor.

 

Tilgjengelighet

Det er timebestilling hos jordmortjenesten aller hverdager mellom kl. 08.00 og kl. 15.00 på

telefon 75012880.

 

Hva forventes av brukeren

Det forventes at brukere kommer til avtalt tid, og gir beskjed dersom timen

ikke kan benyttes.

 

 

Hva koster tjenesten?

Tjenesten er gratis.

 

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Praktiske opplysninger

Du får informasjon om jordmortjenesten ved å henvende deg til kommunens servicekontor.

Tlf 75012000.

 

  • Alle ansatte har taushetsplikt.Sist oppdatert den 08.feb.2016