English contents Skalere tekst Øke kontrast

Ta roret


Bakgrunn

Kompetanseplanen er vedtatt i Brønnøy kommune, som en del av programmet ”Saman om ein betre kommune”, og vi ønsker at dette prosjektet skal bli en del av kommunens bidrag inn i dette programmet.

I kompetanseplanen er et av målene for barnehagene å se på organiseringen av det spesialpedagogiske tilbudet . 

I Brønnøy har vi sju barnehager i kommunal drift og fem barnehager i privat drift. Det betyr at de to spesialpedagogene som skal utføre de spesialpedagogiske tiltakene i utgangspunktet har 12 ulike barnehager å forholde seg til. Vi må se på om vi kan organisere et mer effektivt tilbud for barn med spesielle behov.

Dokumenter

Mandat
Sist oppdatert den 08.feb.2016