English contents Skalere tekst Øke kontrast

Telefonliste


 

Snarveier
Servicekontoret Ordfører
Sentraladministrasjon Fagstab
IT avdeling  
Plan og utvikling Personalavdelingen
Økonomiavdelingen / Lønn Skatteavdelingen
VO 1 - BBU VO 2 - Salhus skole
VO 3 - Velfjord oppvekssenter VO 4 - Torgøyan oppvekstsenter
VO 5 - Brønnøysund barnehage VO 6 - Brønnøy kultur og komp.s.
VO 7 - Brønnøy sykehjem VO 8 - Hjemmebasert omsorg
VO 9 - Helse- og velferdssenter VO 10 - Velfjord omsorgssenter
  Eiendomsavdelingen
VO 11 - Teknisk Diverse
  Havnekontoret
Helgelandsykehuset Fødestuen
Frivillighetssentralen Luftambulansen
Organisasjoner Private barnehager
Kommunerevisjonen - KomRev Trøndelag IKS  

 

 

Servicekontoret
Navn Stilling TLF Mobil
HOVEDNUMMER SENTRALBORD 75012000  
Merete Falch Saksbehandler 75012018  
John Andreas Lorenzten Saksbehandler/Kinosjef 75012019  
Liv Solli Saksbehandler 75012328  

 

Ordfører
Navn Stilling TLF Mobil
Johnny Hanssen Ordfører 75012003 41 33 72 73
Torstein Moe Varaordfører   90 13 25 82
Aina Slotterøy Formannskapssekretær 75012004 97 96 86 15
Elin Nilsen Sekretær politisk 75012009  

 

Sentraladministrasjonen
Navn Stilling TLF Mobil
Pål Trælvik Rådmann 75012002  
Knut Johansen Oppvekstsjef 75012102 47 29 01 71
Kjartan Paulsen Oppvekst 75012103  
  Telefaks Post/Arkiv   75 01 20 01
  Telefaks oppe   75 01 21 01

 

Fagstab
Navn Stilling TLF Mobil
Edith Henriksen Sekretær 75012105  
Magnar Solbakk Kulturkonsulent 75012045 91 32 09 69
Sturla Ditlefsen Folkehelse kordinator 75012023  
Helene Berg Steensen Arkivleder 75012006  
Ellinor F. Johansen Sekretær post/Arkiv 75012007  
Merete Ovesen Sekretær post/Arkiv 75012104  

 

IT avdeling
Navn Stilling TLF Mobil
Hilde Rafaelsen IT-sjef 75012005 48 18 42 16
Merete Skauvik IT-supportansvarlig 75012016 95 24 34 50
Øyvind Kvalø IT-Tekniker 75012015  
EVRY - Brukerstøtte Helpdesk og support 23 26 13 58 IThjelp@evry.com
       

Plan og utvikling

Navn Stilling TLF Mobil
Gunvald Eilertsen Leder 75012502 41 68 30 89
Alf Harald Aune Konsulent 75012515 90 14 93 82
Lill Anita Horn Rådgiver 75012510  
Solveig Lorentzen Rådgiver 75012520 47 06 04 77
Line Tholstrup Kommuneplanlegger 75012517  
Bjørn Morten Johansen Byggesaksbehandler 75012521 47 06 04 78
Bjørn Østbakken Byggesaksbehandler 75012047  
Wenche Lill Fagerland Ingeniør oppmåling 75012516  
Robert Hjelle Tekniker oppmåling 75012519  
Landbrukskontoret      
  Hovednummer 75012080  
  Telefax 75012081  
Odd Reidar Johnsen Landbrukssjef 75012082 48113970
Jan Jensen Fagkonsulent 75012093 95453685
Solfrid Sivertsen Fagkonsulent 75012085 97501583
  Vilttelefon   99 44 64 02

 

Personalavdeling
Navn Stilling TLF Mobil
Ivar Johansen Konsulent 75012046  
Solvår Sørvig Konsulent 75012014  
       

 

 

Økonomiavdelingen / Lønn
Navn Stilling TLF Mobil
Frank Nilsen Økonomisjef 75012030 93 41 20 86
  Telefax   75 01 20 32
Anita Laugen Sekretær regnskap 75012033  
Hildur Schanche Sekretær regnskap 75012008  
Monica Steen Saksbehandler 75012034  
LØNN      
Torill Nygaard-Pedersen Sekretær 75012037  
Maja Cecilie Hansen Fagerland Sekretær 75012035  
       

 

Skatteavdelingen
Navn Stilling TLF Mobil
Åsmund Slåttøy Kemner 75012041 95 04 77 49
Jøran Johansen Kontrollør 75012021 95 04 70 19
  Telefax 75012043  

 

VO 1 - BBU (Skolegt.8)
Navn Stilling TLF Mobil
  Hovednummer 75012200  
Terje Heggheim Områdesjef 75012202 47 26 85 88
Torill Lundberg Avd.Leder Småtrinn 75012207  
Frank Rødli Avd.Leder Mellomtrinn 75012208  
Magne Ekker Avd.Leder Ungdomstrinn 75012209  
Lill Moe SFO leder 75012210  
  SFO Elever 75012205  
Fredrik Endresen IKT-veileder 75012222  

 

VO 2 - Salhus skole
Navn Stilling TLF Mobil
Liv Jorun Ebbesen Hovednummer 75012170  
Jorun Stormyr Områdesjef 75012172  
  Telefax 75012171  
Ingrid Smidesang Avd.Leder Småtrinn 75012173  
Line Lyng Hansen Avd.Leder Mellomtrinn 75012178  
Kirsten Bratland Avd.Leder Ungdomstrinn 75012179  
  Arbeidsrom Småtrinn 75012182  
  Arbeidsrom Mellom-/Ungd.Trinn 75012188  
Tone Bruvoll SFO 75012175  
Stein Nicolaisen Vaktmester 75012176 41 49 53 11

 

VO 3 - Velfjord Oppvekstsenter
Navn Stilling TLF Mobil
Hilstad      
  Hovednummer 75012140  
Stig Selvåg Områdesjef 75012142  
  Telefax 75012141  
  SFO 75012145  
  Vaktmester 75012146  
Klokkargården      
Solveig Fjelldalselv Hovednummer 75012270  
  Telefax 75012271  
Bibliotek      
Lisbeth Dyrnes   75012060  

 

VO 4 - Torgøyan Oppvekstsenter
Navn Stilling TLF Mobil
Ståle Brun Områdeleder 75012110  
Nordhus skole   75012110  
  SFO 75012115  
Rune Trælnes Vaktmester 75012116 47 06 04 71
Toftsundet Barnehage   75012260 91 88 23 66
  Telefax 75012261  

 

VO5 - Brønnøysund Barnehager
Navn Stilling TLF Mobil
Gerd Strand Områdesjef   97 01 99 65
Aina Karijord Mangfoldskoordinator   48 12 13 93
Kathinka Helmersen Spesialpedagog   91 51 69 22
Kristin langås Spesialpedagog   97 70 70 81
       
Avd. Flaggstanghaugen barnehage Hovednummer 75012240  
Berit Dille Styrer 75012242 95 08 83 61
Personalrom   75012243  
Base Firkløver Storbarn 75012244  
Base Kvitveisen Storbarn 75012245  
Base Måsungan Småbarn 75012246  
Base Spurven Småbarn 75012247  
       
Avd. Salhus barnehage Hovednummer 75012190  
Torill Holmstrøm Styrer 75012192 91 59 52 04
Base Sol Storbarn 75012193  
Base Stjerne Storbarn 75012194  
Base Måne Småbarn. 75012195  
       
Avd. Furutoppen barnehage      
Berit Dille Styrer   95 08 83 61
Base - Tangloppa Småbarn   95 99 87 52
Base - Sneglehuset Småbarn   95 89 88 71
Base Krabben Storbarn   97 00 84 34
Base Sjøstjerna Storbarn   41 54 39 23

 

VO 6 - Brønnøy kultur og komp.s.
Navn Stilling TLF Mobil
Gunnhild Blix Hovednummer 75012280  
Per Martin Orvik Leder/Rektor 75012282  
Flyktningetjenesten      
Allan Riise Kon.avd.leder flyktningetjenesten 75012285 90 08 51 13
Anne-Elin Solheim Programrådgiver 750 12288 91 38 06 84
Geir Hofstad Programrådgiver 750 12287 46 93 98 48
Fahmi Kamlow Saksbehandler 750 12286 95 88 19 93
Mariann Lilleås Helsesøster 750 12283 91 37 64 85
Ken Bakken Miljøarbeider 750 12285  
Voksenopplæringen      
Tina Tollnes Avdelingsleder 750 12480  
Bjørnar Jensen
Kenneth Volden
Jorunn Dalen
Bodil Karijord
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
750 12481  
Svanaug Horn Skommo
Randi Aakerøy
Trine Fagerland
Margret Drevvatnet Olsen
Ellen H. Solli
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
750 12482  

Knut Ivar Okan
Anniken Røllheim
Solgunn Arnes
Torodd Ramfjord Gulaker
Sissel Sandvær

Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
750 12483  
Sol Hofstad Rådgiver 750 12484  
Kulturskolen      
Hans Kristian Edvardsen Avd.leder Kulturskolen 750 12289 48 19 24 34
Bibliotek      
Merete Bratteteig Avd. Brønnøysund 75012050  
Lisbeth Dyrnes Avd. Hommelstø 75012060  

 

VO 7 - Brønnøy sykehjem
Navn Stilling TLF Mobil
Tove Karin Solli Områdeleder 75012602  
Lill Marie Vollan Fagansvarlig 75012603  
Kurt Henning Nybø Økonomiansvarlig 75012604  
  Kjøkken 75012690 95 43 50 11
Gunhild Johansen Kjøkkensjef 75012692  
  Vaktmester 75012683  
  Telefax 75012601  
Katarina H. Strand Frivillighetskoordinator 75012913  
Dagsenter sykehjemmet

Åpent Man-Fre

KL: 08.00-13.30

75012446  
Avdeling 1      
Bogruppe 1 2. etg. sør 75012610  
Bogruppe 2 2. etg. nord 75012620  
Gøril Øyan Karlsen  Avdelingsleder 75012619  
Avdeling 2      
Bogruppe 3 2. etg. vest 75012630  
Bogruppe 4 2. etg. gamle sykehjem 75012640  
Maria Bugten Avdelingsleder 75012629  
Avdeling 3      
Bogruppe 5 3. etg. sør 75012650  
Bogruppe 6 3. etg. nord 75012660  
Bogruppe 7 3. etg. vest 75012670  
Karina Lande Avdelingsleder 75012639  
Vakttelefon sykehjemmet - Natt KL. 22.30 - 07.30 75012616 2636, 2646

 

VO 8 - Hjemmebasert omsorg
Navn Stilling TLF Mobil
Hjemmesykepleien Vakttelefon (Hele døgnet)   48 02 84 30
Tonje Johansen Konstituert områdesjef 75012902  
May Klara Holm Saksbehandler 75012907  
Annie Bratås Saksbehandler PO og fagkonsulent i
sykepleie+ leder demensteam
75012910  
Helene Nilsen Saksbehandler 75012357  
Sonja Strøm Hansen Fagkoordinator 75012904  
Svanhild Stangnes Hjemmehjelpskontoret 75012903  
Trine Øren Solsem Gruppeleder Nord 75012906  
Ingeborg Kjærstad Gruppeleder Sør 75012905  
Miljøterapitjenesten Vakttelefon   90 57 95 40
Ann Kristin Lorentzen Gruppeleder, miljøterapi   94 18 50 17
Bente Holm Kreftsykepleier 75012916 46 81 07 69
  Telefax 75012901  
Vaktelefon omsorgsb. Dag   75012684 2688, 2689
Farmenveien      
Ann Kristin Lorentzen Hovednummer 75012570  
Jektskipperveien      
 Ann Kristin Lorentzen Hovednummer 75012575  
Tauterhaugen / Avlastning      
  Hovednummer 75012465  

 

VO 9 - Helse- og velferdssenter
Navn Stilling TLF Mobil
  Telefax   75 01 23 01
       
Kåre Råbakk SLT-Kordinator 75012081  
Vakttelefon (Rullering) Barnevernsavdeling   95 85 46 70
Jorun Flatmo Sekretær barnevern 75012302  
Hilde Kristensen Barnevernskurator/Nestleder 75012334  
Sturla Ditlefsen Avdelingsl. Barne og familessenter 75012023  
Geir Sivert Gregersen Leder arbeidstreningsgruppen   91 76 29 96
Arild Hanger Veileder arbeidstreningsgruppen   91 63 24 69
Brønnøy Legekontor Akutt etter kont.tid 113 75 02 05 00
  Hovednummer 75012400  
Mari-Anne Hopen Avdelingsleder 75012407  
  Telefax 75012401  
Velfjord legekontor      
  Hovednummer 75012370  
  Lege 75012372  
  Telefax 75012371  
Helsestasjonen      
Marit Aune Hovednummer 75012880  
Marian Lilleås Helsesøster 75012884  
Torun Gladsø Ledende Helsesøster 75012882 90 96 38 02
Marit Nøstvik Helsesøster 75012890  
Randi Lehn Helsesøster 75012885  
Elin Torgnes Helsesøster 75012888  
  Telefax 75012881  
Rus og Psykisk helsetjeneste      
  Hovednummer 75012320  
  Vakttelefon   95 01 23 20
Fax Biskop Rosingsgate 2 75012319  
Kim-André G. Mørk Fagleder 75012320 94 84 62 32
Anne Elisabeth Olsen Psykiatrisk helsearbeider 75012314 97 54 98 61
Anne Synnøve Fjellsøy Psykiatrisk sykepleier 75012318 47 67 76 37
Solveig Nielsen Psykiatrisk sykepleier 75012316 95 16 73 59
Elisabeth Løkås Psykiatrisk helsarbeider 75012313 90 81 33 38
Frode Brage Hansen Barevernspedagog 75012325 47 60 53 70
Hanne Mortensen Psykiatrisk helsarbeider 75012321 90 73 19 86
Peggy Reppe Karlsen Psykiatrisk helsarbeider   94 83 45 89
Trine Elstad Halsen Psykiatrisk helsarbeider   48 29 04 11
Ellinor Tverås Psykiatrisk sykepleier   92 45 21 30
Christine Lind Kommunepsykolog   91 52 93 86
Anita Bøygård Ruskonsulent 75012321 94 83 26 48
Line Amundsen Skogmo     48 28 57 62
Bente K. Hongbarstad     48 00 23 35
       
Psykiatrisk dagsenter      
Lisbeth Busch Daglig Leder   91 70 87 35
Inger Lise Wågan Hjelpepleier   91 70 87 35
       
Fysio- og Ergoterapitj.      
Malin Holm Gangstø Fysioterapeut 75012950  
Rita Jonassen Fysioterapeut 75012952  
Hanne Solberg Fysioterapeut 75012953  
Monika Motyka Fysioterapeut 75012955  
Rune Lie Ergoterapeut 75012954  
  Logoped 75012957  
  Trådløs tlf. 75012959  
  Telefax 75012951  
Barbro Johansen Hørselshjelpere   94 89 65 86
Tove M. Olafsen Hørselshjelpere   47 85 51 90
Hverdagsrehabilitering (bemannet alle dager unntatt onsdag)   47 50 74 75

 

VO 10 - Velfjord Omsorgssenter
Navn Stilling TLF Mobil
Hjemmebaserte tjenester sone øst, Velfjord      
Tina Jarholm Hovednummer 75012340  
Vakttelefon hjemmesykepleien, ute     913 69 013
Omsorgsleiligheter vakttelefon, inne   75012360  

 

VO 11 - Teknisk
Navn Stilling TLF Mobil
Ole Bjørn Nilsen Områdesjef 75012505 90 58 78 56
  Telefax   75 01 25 01
Thrine Lise Skogly Konsulent 75012503 99 27 50 07
Ramona Hårsvær Sekretær 75012504 95 96 78 63
Arne Kleiven Oppsynsmann 75012507 99 53 07 96
Jon Erling Meland Saksbehandler 75012514 95 98 55 60
Anita Samuelsen Avdelingsingeniør 75012513 95 98 55 50
Brann/Beredskap      
Geir Johan Hanssen Brannsjef 75012525 95 98 55 66
Nils Roar Elsfjordstrand Vara Brannsjef 75012523 95 98 55 62
Yngve Torgnesøy Avd. leder forebyggende   91 65 40 31
Beate Ludvigsen Feier 75012533 95 98 55 65
Terje Seljevoll Feier 75012532 91 24 63 03
Teknisk ute      
Thor Olaf Johansen   75012536 95 98 55 61
Bjarne Kvaløy Formann Vann/Avløp 75012534 95 98 55 52
Ronny Hansen Verksted 75012539 95 98 55 63
Grønn sektor      
Helge Lilleheil     99 25 89 72
Alf Helge Kristiansen     99 34 73 52
Jack Løveng     46 91 79 68

 

Eiendomsavdelingen
Navn Stilling TLF Mobil
Arnt Ståle Sæthre Eiendomssjef 75012508 90107667
Hanne Storheil Avdelingsleder 75012518 95972687
Vakttelefon byggdrift     99599807
Vakttelefon renhold     90709913

 

Diverse
Navn Stilling TLF Mobil
  Kantina Rådhuset 75012011  

 

Havnekontoret
Navn Stilling TLF Mobil
Tove Nordås Hovednummer 75012070 48 24 27 05
Sølvi Kristoffersen Havnesjef 75012072 95 85 29 80
Per Åge Rodahl Havnebetjent 75012073 97 54 05 18
Havnevakt     95 92 00 20

 

Helgelandsykehuset
Navn Stilling TLF Mobil
Poliklinikk Skules vei 13, 1. etasje 75012992 2993/2994
Dialyse   75012432  

 

Fødestuen
Navn Stilling TLF Mobil
Vaktrom   75012436  
Jordmor   75012889  
Kontor   75012434  

 

Frivilligsentralen
Navn Stilling TLF Mobil
Mariette Korsrud Hovednummer   96 99 09 31
Bodil Flatås Termikk Sør-Helgeland   94 13 94 43

 

Luftambulansen
Navn Stilling TLF Mobil
Asgjerd Ovesen Sykepleier 75012460  
  Telefax 75012461  
  Sykepleier 75012462  

 

Organisasjoner
Navn Stilling TLF Mobil
Randi Bugten Fagforbundet 75012350 47 84 12 81
Unni Appelkvist Fagforbundet 75012350 47 84 09 78
  Fax 75012352  
Einar Hanssen Utdanningsforbundet 75012353 97 18 64 91
Gjertrud Krokaa Norsk sykepleierforbund 75012901 99 56 58 57

 

Private barnehager
Navn Stilling TLF Mobil
Linn Almendingen Barnetun Barnehage   75 02 18 42
Vigdis Torgvær Soltun Barnehage   75 02 24 13
  Kløvermarka Barnehage   95 27 09 08
Trine Engen Leder   90 82 63 62
  Småtrollan   94 17 35 40
  Regnbuen   94 17 28 63
  Bikuben   94 17 13 08
  Friluft   91 14 19 64
  Hytta   91 14 24 43
Nina Reitan Syltern Barnehage   75 02 68 43
Linda Skeide Fjellsøymarka Barnehage   98 82 12 08

 

Kommunerevisjonen - KomREV Trønderlag IKS
Navn Stilling TLF Mobil
Kurt Henning Nybø Revisor   97 02 74 84
Ingunn Myrvang Revisor   97 04 06 60
Siri Tørstad Revisor   97 02 75 99

 
Sist oppdatert den 20.nov.2017