English contents Skalere tekst Øke kontrast

Telefontrøbbel sykehjem og legekontor (oppdatert)


Vi opplever i dag mandag 2. mai en del problemer med vår telefonsentral på legekontor og sykehjem. Dette medfører at innkommende telefoner ikke kommer gjennom systemet.
Det jobbes for å få rettet dette problemet så fort som mulig.

Oppdatert kl 0940: Problemet er utbedret, og telefonsentralen skal fungere som normalt!
Sist oppdatert den 30.sep.2016