English contents Skalere tekst Øke kontrast

Terapibasseng


Terapibasseng

Fysio- og ergoterapitjenesten har fysioterapigrupper (etter henvisning fra lege) i terapibassenget for spesielle brukergrupper.

Ta konakt med Fysio- og ergoterapitjenesten for mer informasjon på tlf 75012952 /3/5/6

 

Kontaktperson for informasjon og søknader vedr. privat leie av terapibassenget : Eiendomsavdelingen, v/Hanne Storheil

 

 

Priser pr time:
Vedtatt i KS 17.12.08:
1.    Barn/ungdom (inntil 18 år) - kr 700 pr semester pr person
2.    Voksne private leietakere - kr 1600 pr semester pr person
3.    Grupper (for eksempel bedrifter/ lag/ foreninger/kommunale samarbeidspartnere/private grupper) - kr 3000 pr semester
Ved oppstart/oppsigelse etter/innen 15. oktober eller 1. mars belastes halv semesteravgift.
Eventuelle ledsagere, støttekontakter og foresatte er gratis.
Fakturering skjer x1 pr halvår, ca midt i semesteret.

OBS – OBS:
Dersom det oppdages eventuelle tekniske mangler, svikt eller lignende når dere er i bassenget på ettermiddag/kveld, så skal driftstekniker Jon Haugen kontaktes på vakttelefon: 47 06 04 76
Sist oppdatert den 09.sep.2015