English contents Skalere tekst Øke kontrast

Terapibasseng


Terapibasseng

Fysio- og ergoterapitjenesten har fysioterapigrupper (etter henvisning fra lege) i terapibassenget for spesielle brukergrupper.

Ta konakt med Fysio- og ergoterapitjenesten for mer informasjon på tlf 75012952 /3/5/6

 

Kontaktperson for informasjon og søknader vedr. privat leie av terapibassenget : Eiendomsavdelingen

 

OBS – OBS:Dersom det oppdages eventuelle tekniske mangler, svikt eller lignende når dere er i bassenget på ettermiddag/kveld, så skal eiendomsavdelingen kontaktes på vakttelefon: 995 99 807
Sist oppdatert den 25.okt.2017