English contents Skalere tekst Øke kontrast

Tilskudd til drenering av jordbruksjord blir doblet fra 1.juli 2017


link til nettside


http://www.fylkesmannen.no/nb/nordland/landbruk-og-mat/jordbruk/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord-blir-dobla-fra-1-juli-2017/
Sist oppdatert den 06.jul.2017