Rus- og psykisk helsetjeneste

 

Rus og- psykisk helsetjeneste er et gratis helsetilbud til alle i Brønnøy kommune, både for barn, ungdom og voksne. Vårt oppdrag er å fremme psykisk helse. Rus- og psykisk helsetjeneste er en del av Brønnøy kommunes barne- og familiesenter.

Har du eller noen du kjenner en utfordring eller et spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt. Ingen problemer er for små eller for store. Du trenger ikke henvisning.

Telefon: 75 01 23 20 / 95 01 23 20 

Vi gir oppfølging innenfor senterets åpningstider mandag - fredag 08.00-15.30. Rus- og psykisk helsetjeneste er ikke et akuttilbud. Ved behov for akutt hjelp, ta kontakt med fastlege eller legevakt.  

Rus- og psykisk helse

Åpningstider

Psykiatrisk dagsenter

Mandag - fredag 0800 - 1530