Søknad om redusert foreldrebetaling

 

Slik er den nasjonale ordningen for reduksjon av foreldrebetalingen i barnehage:

  1. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass.
  2. 20 timer gratis oppholdstid i uken de tre siste årene i barnehagen, for familier med lav inntekt

Ordningen er søknadsbasert, og det søkes på nytt for hvert barnehageår.


Det gis ikke reduksjon i foreldrebetalingen med tilbakevirkende kraft, men fra og med første hele måned etter at søknaden er mottatt av Brønnøy kommune

Søknadsskjema finner du her (PDF, 249 kB)

Søknad om redusert foreldrebetaling