Barneverntjenesten Sør Helgeland

Barneverntjenesten Sør-Helgeland er en interkommunal tjeneste, for kommunene Brønnøy, Bindal, Sømna, Vega og Vevelstad. Hovedkontoret er på Rådhuset i Brønnøysund, men barneverntjenesten har kontortid i de andre fire kommunene.    

Barneverntjenestens vakttelefon (0800-1600 (vinter) - 0800-1500 (sommer): 958 54670

Akuttberedskapstelefon 908 07210 (åpen hele året, utenom ordinær arbeidstid)

Barnevernet har som oppgave å ta vare på de mest utsatte barna. Vi skal bidra til å beskytte barn mot omsorgssvikt og at barn lider fysisk og psykisk overlast.

Barnevernet kan sette inn ulike former for tiltak for å hjelpe barn og deres familier.

Fra og med 01.01.2019 har barneverntjenesten Sør-Helgeland en interkommunal akuttberedskapstelefon. Tjenesten skal bidra til å sikre og beskytte barn og unge som befinner seg i en kritisk situasjon utenfor vanlig kontortid. Henvendelser som ikke gjelder en kritisk situasjon, vil ikke bli behandlet og ivaretatt, men henvist til ordinær arbeidstid.

Akuttberedskapstelefonen er åpen hele året, utenom ordinær arbeidstid

 

Barnevern

Kontaktinfo

Hilde Rakvaag
Leder
E-post
Telefon 75 01 23 32
Hilde Andrine Kristensen
Nestleder
E-post
Telefon 75 01 23 34

Åpningstider

Mandag til fredag: 1000 - 1400

Kontakt oss gjerne på e-post: post.barnevern@bronnoy.kommune.no