Barneverntjenesten Sør-Helgeland

Barneverntjenesten Sør-Helgeland er en interkommunal tjeneste, for kommunene Brønnøy, Bindal, Sømna, Vega og Vevelstad. Hovedkontoret er på Rådhuset i Brønnøysund, men barneverntjenesten har kontortid i de andre fire kommunene.    

Barneverntjenestens vakttelefon (0800-1600 (vinter) - 0800-1500 (sommer): 958 54670

Barnevernet har som oppgave å ta vare på de mest utsatte barna. Vi skal bidra til å beskytte barn mot omsorgssvikt og at barn lider fysisk og psykisk overlast.

Barnevernet kan sette inn ulike former for tiltak for å hjelpe barn og deres familier.  

Barnevern

Kontaktinfo

Hilde Rakvaag
Leder
E-post
Telefon 75 01 23 32
Hilde Andrine Kristensen
Nestleder
E-post
Telefon 75 01 23 34

Åpningstider

Mandag til fredag: 1000 - 1400

Kontakt oss gjerne på e-post: post.barnevern@bronnoy.kommune.no