Brønnøy voksenopplæring

Voksenopplæringen er en del av Brønnøy kultur- og kompetansesenter.

Brønnøy voksenopplæring er en regional voksenopplæring for Sør- Helgeland. Skolen har for skoleåret 2017/18 ca 150 elever og 17 ansatte.

Vår oppgave er å tilby norskopplæring med samfunnskunnskap i tillegg til grunnopplæring og spesialundervisning for voksne. . Undervisningen foregår i eget bygg og i gamle folkeskolen rett på siden

Brønnøy voksenopplæring ligger sentralt plassert på skoletunet ved den gamle skolebygningen.

Hovedoppgavene er

  • Opplæring i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere.
  • Grunnskole for voksne.
  • Spesialundervisning.
  • Testsenter for Norskprøven, Statsborgerprøven og Samfunnsfagprøven
  • Logopedi

Voksenopplæringens nettside

Kontaktinfo

Terje Heggheim
Rektor voksensopplæringa
E-post
Telefon 75 01 22 02
Mobil 472 68 588

Kart