Brønnøysund barne og ungdomsskole

Brønnøysund barne- og ungdomsskole forkortes til daglig til BBU.  Vårt motto er:

BBU − godt å være, mye å lære

BBU kalles «byskola» på folkemunne ettersom kretsen tradisjonelt har vært begrenset til de sentrumsnære områdene rundt byen.  Det omfatter all bebyggelse mellom Valen og Brønnøysundet, og for ungdomsskolen innlemmes også Nordhus krets.  Til tross for nærhet til sentrum har skolen gode tur- og naturområder i gangavstand fra skolen. Skolen har ca. 360 elever.

Skolen er en flerkulturell skole der rundt 25 nasjonaliteter er representert.  Vi ønsker å utnytte dette fortrinnet når framtida skal skapes, i trygg viten om at mangfold og ulikhet er nøkkelen til utvikling. 

Vår hovedmålsetning er:

  • BBU-elever skal trives på skolen, oppleve mestring hver dag, og bli gode lesere.
  • Foresatte skal oppleve en tydelig skole, som setter høye krav til både ansatte, elever og foresatte.​

Skolens egen hjemmeside

Kontaktinfo

Ola Morten Moe
Rektor BBU
E-post
Telefon 75 01 22 02
Mobil 905 29 252