Nordhus skole

Nordhus skole er en 1 – 7 skole.

Skolen har skoleåret 2017/18 98 elever og 18 ansatte.

Skolen ligger i naturskjønne områder på Nordhus og har et innholdsrikt nærmiljø med en opparbeidet naturlekeplass med flere installasjoner. Brønnøy kommune har sine satsingsområder for Brønnøyskolen som er en sentral del av skoledriften. Dette innebærer blant annet at skolen er en iPad – skole, hvor alle elever og ansatte har sin egen iPad med digitaliserte klasserom. I tillegg har Nordhus skole sine fokusområder som skal bidra til ennå mer kvalitet;

  1. Vi er en helsefremmende skole
  2. Vi er en DNS skole (den naturlige skolesekken) med fokus på bærekraftig undervisning og utvikling
  3. Uteskole og stedsbasert læring. Dette innebærer å legge vekt på virkelighetsnær læring, fysisk aktivitet, naturopplevelser og sosialt miljø.) 

Skolens egen hjemmeside

Kontaktinfo

Ståle Brun
Rektor Nordhus Skole
E-post
Telefon 75 01 21 12
Mobil 900 68 325