UngdomsLOS

Ungdomslosen er ungdommens støttespiller og motivator og hjelper ungdommen i kontakten med både familie, skole og øvrig hjelpeapparat.

Kontakt:

Ungdomslos Marte Laugen har kontor på Slottet, Dr. Møllers gate 4, 8900 Brønnøysund,

Hvem jobber ungdomslosen med?

Ungdomslosen jobber med ungdom som har utfordringer med skoletilknytning. Dette kan være ungdommer som av ulike grunner har høyt skolefravær, sliter med skolevegring og som har vansker med å være til stede på skolen.

Hvordan jobber ungdomslosen?

Ungdomslosen blir gjerne kontaktet av personer rundt ungdommen – det kan være lærer, foreldre, familie eller andre fra hjelpetjenesten. Etter å ha blitt kontaktet, kan vi sette opp et møte hvor ungdommen er med sammen med den som har kontaktet losen. Slik kan vi bli kjent med ungdommens skolesituasjon. Videre bruker vi litt tid på å bli kjent med ungdommen, samtidig som ungdommen blir trygg i relasjonen