Fysioterapi

Fysioterapitjenester i Brønnøy kommune utøves av kommunale fysioterapeuter og privatpraktiserende fysioterapeuter som har driftsavtale med Brønnøy kommune.

Hvem kan få?

Hvis du har skadet deg eller av andre grunner har nedsatt fysisk funksjonsevne kan du få hjelp av en fysioterapeut. Fysioterapeutens kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon

Hva tilbyr vi?

De kommunale fysioterapeutene
har arbeidsområde innen individuell- og gruppebasert fysioterapi, Frisklivssentralen og med helsefremmende og forebyggende tiltak. Fysioterapibehandlingen er hovedsakelig rettet mot beboere på institusjon (Brønnøy sykehjem og omsorgsbolig). I tillegg prioriteres lymfeødembehandling, gravide og pasienter med behov for tverrfaglig rehabilitering. Øvrige pasienter vil som oftest bli henvist til de privatpraktiserende fysioterapeutene.

De privatpraktiserende fysioterapeutene
er fordelt på 3 institutt og prioriterer akutte og nyopererte pasienter.

Slik søker du?

Du må selv ta kontakt med fysioterapeut. Fra 01.01.18 innføres direkte tilgang til fysioterapi, noe som betyr at du ikke lenger trenger henvisning fra lege. Unntaket er terapiridning der du fortsatt trenger henvisning.

Hva koster det?

Institusjonsbeboere med behov for fysioterapi skal ikke betale for behandling. Barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade er også fritatt fra egenandeler.

Alle andre hjemmeboende (inkludert omsorgsbolig beboere) må betale egenandel. 

Når utgifter til fysioterapi overskrider egenandelstak 2 på 2176 kr, har du krav på frikort. Dette kommer automatisk i posten, og du må deretter informere din fysioterapeut om at du har fått frikort. 

For å få dekket utgifter utover egenandel, og opparbeide rett til frikort må du gå til en fysioterapeut som har driftsavtale. 

Les mer om: Egenandel hos fysioterapeut.

Transport:
Er det helsemessige årsaker til at du ikke kan benytte deg av rutegående transport til fysioterapi, kan du få rekvisisjon til annen transport av din fysioterapeut. Da betaler du egenandel som går inn i
egenandels tak 1. Mangler det tilbud om rutegående transport, kan du få rekvisisjon til annen type transport av ditt pasientreisekontor. Dette utstedes da av Pasientreiser.

Mer informasjon se www.pasientreiser.no eller tlf 05515. 

Gebyr for ikke-møtt:
Dersom pasienten ikke møter til avtalt time uten å ha gitt beskjed dagen før, belastes pasienten et gebyr tilsvarende planlagt tidstakst.

Hva skjer etter at jeg har søkt?

I det fleste tilfeller vil du bli satt på venteliste, og fysioterapeuten tar deretter kontakt med deg for å avtale time.

Tilbakemelding

Har du tilbakemelding om utførelsen av tjenesten, ta kontakt med avdelingsleder Hanne Solberg.

Kontaktinfo

Hanne Solberg
Fysioterapeut/Avdelingsleder
E-post
Telefon 75 01 29 53
Mobil 947 86 428
Monika Motyka
Fysioterapeut
Telefon 75 01 29 55
Mobil 947 90 395
Regine Ertesvåg Hasund
Fysioterapeut
Telefon 75 01 29 52
Mobil 906 19 012
Anna Osen Byberg
Fysioterapeut
Telefon 75 01 29 50
Mobil 947 83 946