Forebyggende hjemmebesøk

Hvordan foregår dette?

Før besøk:

  • Telefonsamtale hvor man informerer om og  avklarer tidspunkt for besøket. 
  • Utsendelse av brev til innbyggere i aldersgruppen 75 år med samtykkeerklæring og informasjon om besøket

Den eldre selv må selv aktivt melde fra om vedkommende ønsker besøk eller ikke

Under besøk:

  • strukturerte samtaler med bruk av eget skjema som hjelpemiddel
  •  informasjon om kommunes tilbud for eldre
  •  mulighet til å drøfte egen  hverdag
  •  råd og veiledning om forhold som kan ha betydning for din helse og hverdag
  • støtte de eldre i å bevare de ressursene de har
  • dele ut nyttig informasjon

Kontaktinfo

Sonja Strøm Hansen
Fag og utviklings-koordinator Helse og Omsorg
E-post
Telefon 75 01 29 04