Individuell plan/ koordinator

Formålet med individuell plan og koordinator

  • sikre at pasient og bruker får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud
  • sikre pasient og brukers medvirkning og innflytelse
  • styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og pasient og bruker og eventuelt pårørende
  • styrke samhandlingen mellom tjenesteyterne på tvers av fag, nivåer og sektorer

Hvem kan søke om individuell plan (IP)?

Personer med langvarige og sammensatte helse- og/eller omsorgstjenester kan søke om individuell plan.
Behovet må gjelde to eller flere helse- og/eller omsorgstjenester og ha en viss varighet.

Koordinator

Om du ikke vil ha utarbeidet individuell plan kan du likevel søke om koordinator som hjelper deg å samordne dine sammensatte tjenester,

Ønsker du å vite mer?

Les mer om individuell plan og koordinator på helsedirektoratet sine sider her, eller ta kontakt med Koordinerende enhet for mer informasjon.

Du som fått opprettet plan digitalt eller er medlem i en plan kan logge inn her: individplan.no Her kan du for eksempel lese planen, gjøre endringer, oppdatere kalenderen eller sende en intern melding.

Slik søker du

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov.

for deg som ikke har behov for å få utarbeidet IP

Hva skjer etter at jeg har søkt?

Etter at du har sendt inn søknaden din, vil en saksbehandler ta kontakt med deg for å vurdere ditt behov.

Hva koster det?

Å benytte individuell plan /koordinator er gratis.

Klage

Kontaktinfo

May- Klara Holm
Fagkonsulent
E-post
Telefon 75 01 29 07
Helene Nilsen
Fagkonsulent
E-post
Telefon 75 01 23 57

Adresse

Brønnøy helse- og omsorgsenter

Skulesvei 13

8904 Brønnøysund