Brukerstyrt personlig assistent

Brukerstyrt personlig assistentordning (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig bistand for personer med et stort hjelpebehov i dagliglivet både i hjemmet og utenfor hjemmet. 

 

Hva er brukerstyrt personlig assistanse?

Målet er at brukeren får mulighet for et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sin funksjonshemning.

BPA vurderes i forhold til hva brukeren ville ha blitt tildelt med ordinære tjenester slik som hjemmehjelp, støttekontakt, miljøtjeneste eller annet.Hva koster det ?                    

Hvem kan søke?

BPA passer til yngre funksjonshemmede som ønsker å leve et selvstendig liv. Ved å ansette og lede sine assistenter selv kan de organisere hjelpen. Bruker eller annen frivillig person som bruker utpeker må være arbeidsleder for assistentene.

Du kan ha krav på tjenester organisert som BPA når du

  • er under 67 år
  • har et langvarig og stort behov for personlig assistanse

For mer informasjon om retten til BPA, se pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1, d

Slik søker du:

Søknadsskjema  (DOC, 419 kB)Søk om helse- og omsorgstjenester
I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov.              

Hva skjer etter at jeg har søkt?

Etter at du har sendt inn søknaden din, vil en saksbehandler ta kontakt med deg for å vurdere ditt behov.

Hva koster det?                    

Grunnbeløp

Husstandens samlede Nettoinntekt

Maksimal sats

0-2 G

0-193.776

Kr. 210,- pr mnd

2-3 G

193.776 – 290.649

Kr. 850,- pr mnd

3 -4 G

290.649 - 387.532 Kr. 1450,- pr.mnd

Over 4G

387.532 og over

Kr. 1700,-pr.mnd


Klage

Har du klage på vedtak, ta kontakt med Tjenestekontoret.

Tilbakemelding

Dersom du mottar tjenesten og ønsker å gi tilbakemelding, ta kontakt med Inger Opsahl

 

 

Kontaktinfo

Inger Opsahl
Avdelingsleder
E-post
Telefon 75 01 29 03
Mobil 468 12 032

Adresse

Brønnøy helse- og omsorgsenter

Skulesvei 13

8904 Brønnøysund

Åpningstider

08:00 til 15:00