Hjemmehjelp

Hjemmehjelp er et tilbud til personer som er avhengig av hjelp og praktisk bistand i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller andre årsaker.

Hjemmehjelpen hjelper deg med

  • praktiske oppgaver som rengjøring, oppvask ,klesvask, sengeskift
  • nye løsninger, veiledning og opplæring slik at du blir mer selvhjulpen i forhold til renhold av hjemmet ditt

Hvem kan få tilbudet?

Personer som på grunn av sykdom, funksjonshemming eller alder trenger hjelp til renhold av hjemmet sitt.

Slik søker du:

Søknadsskjema  (DOC, 417 kB)Søk om helse- og omsorgstjenester
I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov.              

Hva skjer etter at jeg har søkt?

Etter at du har sendt inn søknaden din, vil en saksbehandler ta kontakt med deg for å vurdere ditt behov.

Hva koster det?                    

Grunnbeløp

Nettoinntekt

Maksimal sats

0-2 G

0-187 267

Kr. 200.- pr mnd

2-3 G

187 268 – 280 901

Kr. 700.- pr mnd

Over 3G

280 902 og over

Kr. 1400.-pr.mnd

Hvis tjenestemottaker får så lite hjelp hjelp at satsene overstiger kommunens egne utgifter, settes betalingen til  kr. 260,- pr time

 

Klage

Har du klage på vedtak, ta kontakt med Tjenestekontoret.

Tilbakemelding

Dersom du mottar tjenesten og ønsker å gi tilbakemelding, ta kontakt med Inger Opsahl

Kontaktinfo

Inger Opsahl
Avdelingsleder
E-post
Telefon 75 01 29 03
Mobil 468 12 032

Adresse

Brønnøy helse- og omsorgsenter

Skulesvei 13

8904 Brønnøysund

Åpningstider

08:00 til 15:00