Hjemmehjelp

Hjemmehjelp er et tilbud til personer som er avhengig av hjelp og praktisk bistand i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller andre årsaker.

Hjemmehjelpen hjelper deg med

  • praktiske oppgaver som rengjøring, oppvask ,klesvask, sengeskift
  • nye løsninger, veiledning og opplæring slik at du blir mer selvhjulpen i forhold til renhold av hjemmet ditt

Hvem kan få tilbudet?

Personer som på grunn av sykdom, funksjonshemming eller alder trenger hjelp til renhold av hjemmet sitt.

Slik søker du:

Søknadsskjema  (DOC, 419 kB)Søk om helse- og omsorgstjenester
I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov.              

Hva skjer etter at jeg har søkt?

Etter at du har sendt inn søknaden din, vil en saksbehandler ta kontakt med deg for å vurdere ditt behov.

Hva koster det?                    

Grunnbeløp

Husstandens samlede Nettoinntekt

Maksimal sats

0-2 G

0-193.776

Kr. 210,- pr mnd

2-3 G

193.776 – 290.649

Kr. 850,- pr mnd

3 -4 G

290.649 - 387.532 Kr. 1450,- pr.mnd

Over 4G

387.532 og over

Kr. 1700,-pr.mnd

 

Hvis tjenestemottaker får så lite hjelp hjelp at satsene overstiger kommunens egne utgifter, settes betalingen til  kr. 285,- pr time

 

Klage

Har du klage på vedtak, ta kontakt med Tjenestekontoret.

Tilbakemelding

Dersom du mottar tjenesten og ønsker å gi tilbakemelding, ta kontakt med Inger Opsahl

Adresse

Brønnøy helse- og omsorgsenter

Skulesvei 13

8904 Brønnøysund

Åpningstider

08:00 til 15:00