Trygghetsalarm

En trygghetsalarm bidrar til at du kjenner deg trygg i eget hjem ved at du enkelt får hjelp ved akutte situasjoner.

Hva er trygghetsalarm?

Trygghetsalarm er en alarm som du bærer på deg. Hvis du utløser en trygghetsalarmen, vil helsepersonell umiddelbart ta kontakt eller komme hjem til deg. Alarmen bæres rundt halsen som et "smykke" eller på armen som en "klokke". Man kan enten ha analog trygghetsalarm (via fasttelefon) eller GSM alarm (over mobilnettet). Du kan utløse alarmen uansett hvor du oppholder seg i huset/leiligheten, men utenfor dette området vil alarmen ikke virke.

  • Alarmen skal kun benyttes i akutte situasjoner
  • Du må kunne betjene alarmen og snakke med hjemmetjenesten
  • Du må sørge for at det er mulig å tilkoble trygghetsalarm

Hvem kan få tilbudet?

Du som av ulike grunner kan ha behov for å tilkalle hjelp fra kommunens hjemmetjeneste.

Slik søker du:

Søknadsskjema  (DOC, 419 kB)Søk om helse- og omsorgstjenester
I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov.              

Hva skjer etter at jeg har søkt?

Etter at du har sendt inn søknaden din, vil en saksbehandler ta kontakt med deg for å vurdere ditt behov.

Hva koster det?    

Tilknytningsavgift kr 1000,-
Abonnementavift kr 340,- pr måned for GSM- alarm og  kr 240,- for analog alarm.
Prisen fastsettes av kommunestyret.

Klage

Har du klage på vedtak, ta kontakt med Tjenestekontoret.

Tilbakemelding

Dersom du mottar tjenesten og ønsker å gi tilbakemelding, ta kontakt med soneleder i hjemmesykepleien.

 

 

Kontaktinfo

Maroline Lizarde
Avdelingsleder sone nord
E-post
Telefon 75 01 29 06
Ragnhild Hongbarstad
Avdelingsleder sone Sør
E-post
Telefon 75 01 29 05
Karina Lande
Avdelingsleder sone øst
E-post
Telefon 75 01 23 40

Adresse

Brønnøy helse- og omsorgsenter

Skulesvei 13

8904 Brønnøysund

Åpningstider

08:00 til 15:00