Trygghetsalarm

En trygghetsalarm bidrar til at du kjenner deg trygg i eget hjem ved at du enkelt får hjelp ved akutte situasjoner.

Hva er trygghetsalarm?

Trygghetsalarm er en alarm som du bærer på deg. Hvis du utløser en trygghetsalarmen, vil helsepersonell umiddelbart ta kontakt eller komme hjem til deg.

Alarmen kan bæres rundt halsen som et "smykke" eller på armen som en "klokke". For å kunne ta i mot trygghetsalarmen må du foreløpig ha fasttelefon. Det vil bli endringer i løpet av 2018 som innebærer at fasttelefon ikke er en forutsetning.

  • Alarmen skal kun benyttes i akutte situasjoner
  • Du må kunne betjene alarmen og snakke med hjemmetjenesten
  • Du må sørge for at det er mulig å tilkoble trygghetsalarm

Hvem kan få tilbudet?

Du som av ulike grunner kan ha behov for å tilkalle hjelp fra kommunens hjemmetjeneste.

Slik søker du:

Søknadsskjema  (PDF, 220 kB)Søk om helse- og omsorgstjenester
I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov.              

Hva skjer etter at jeg har søkt?

Etter at du har sendt inn søknaden din, vil en saksbehandler ta kontakt med deg for å vurdere ditt behov.

Hva koster det?    

Tilknytningsavgift kr 640,-
Abonnementsavift kr 240,- pr måned.
Prisen fastsettes av kommunestyret, det forventes endringer når tilleggsløsninger er på plass.

Klage

Har du klage på vedtak, ta kontakt med Tjenestekontoret.

Tilbakemelding

Dersom du mottar tjenesten og ønsker å gi tilbakemelding, ta kontakt med soneleder i hjemmesykepleien.

 

 

Kontaktinfo

Ingeborg Kjærstad
Konst. Avdelingsleder sone Sør
E-post
Telefon 75 01 29 05
Trine Øren Solsem
Avdelingsleder sone nord
E-post
Telefon 75 01 29 06
Rita Heimen Engelsnes
Avdelingsleder sone øst
E-post
Telefon 75 01 23 40

Adresse

Brønnøy helse- og omsorgsenter

Skulesvei 13

8904 Brønnøysund

Åpningstider

08:00 til 15:00