Kommunalt akutt døgnopphold

Tjenesten er et alternativ til innleggelse på sykehus. 

Pasienter med kjent sykdom kan ved forverring få behandling som er avtalt på forhånd, dersom almenntilstanden tilsier at et slikt tilbud kan være like godt, eller bedre, enn innleggelse på sykehus.

Eksempler som kan være:

  • akutt forverring av kjent tilstand (som for eksempel KOLS eller andre kroniske sykdommer)
  • akutt sykdom med avklart diagnose som krever observasjon og behandling (ulike infeksjoner)
  • palliativ behandling
  • korttids observasjon

Hvor er øyeblikkelig hjelp døgnopphold?

På Brønnøy sykehjem  har to sengeplasser tilgjengelig.

Legevakt i Brønnøy og Sømna kommune administrerer plassene