Legevakt

Når det står om liv

113

Når det haster

116117

 

Når det ikke haster: ring legekontor 750 12 400

Legevaktens oppgave er å gi deg hjelp med helseproblemer som ikke kan vente til vanlig kontortid.

Her er noen eksempler:

 • smerter i brystet eller magen
 • pustevansker
 • akutt sykdom eler alvorlig forverring
 • nedsatt allmenntilstand hos barn
 • alvorlig psykisk sykdom
 • mistanke om komplikasjoner under svangerskap
 • kuttskader som må syes 
  OBS: Ved akutte brystsmerter eller pustevansker ring: 113

Før du kommer til legevakten setter vi pris på om du har med deg:

 • Oversikt over faste medisiner som du bruker
 • Frikort eller kvitteringskort for egenandeler (hvis du har)
 • Relevante medisinske papirer (rapporter fra sykehus eller liknende)
 • Legitimasjon

Helgeland Overgrepsmottak: 

Døgntelefon 75 12 06 00

Legevakten har et eget tilbud til ofre for voldtekt og overgrep. Tjenesten er gratis. Overgrep kan skje i alle aldre og mot begge kjønn. Ta kontakt snarest etter overgrepet.

 

Kontaktinfo

Legevakt
Telefon 116117