Sykehjem

Sykehjem er et tilbud til eldre som har et omfattende behov for omsorg og pleie hele døgnet, men som ikke trenger behandling på sykehus.
Brønnøy sykehjem har 42 somatiske plasser og 16 plasser for aldersdemente. Døgnplassene er fordelt på 3 avdelinger.

 

Beboere i sykehjem vurderes å være i høy risiko for alvorlig forløp av covid-19, basert på kombinasjon av høt alder, flere kroniske sykdommer, nedsatt funksjons- og aktivitetsnivå.

Personer som skal hente beboer er ansvarlig for besøk utenfor institusjon

Det er derfor utarbeidet regler (DOCX, 22 kB)for beboere som skal på besøk utenfor sykehjemmet.

 

Bogrupper

Vi har ingen bestemte besøkstider. 
Utgangsdøren er låst kveld/natt på hverdager og i helgene. Besøkende må da ringe på.

Slik søker du

Søknadsskjema (DOC, 421 kB)

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. 
Fagteam vurderer søknaden og om sykehjemsplass er det tilbudet som passer best for deg.
Hjelp til å søke 
Dersom du har behov for hjelp til å fylle ut søknadsskjema kan du kontakte Tjenestekontoret

Hva skjer videre etter at du har søkt?

Ledige plasser blir tildelt søkere med størst behov, ikke de som har stått lengst på venteliste.
Hvis du får tilbud om sykehjemsplass, blir du tildelt en korttidsplass eller en langtidsplass. 

Tilbakemelding

Dersom du mottar tjenesten og ønsker å gi tilbakemelding, ta kontakt med avdelingsleder på den aktuelle avdelingen.

Kontaktinfo

Tove Karin Solli
Helse og velferdssjef
E-post
Telefon 75 01 26 02
Maria Bugten
Avdelingsleder
E-post
Telefon 75 01 26 29

Avdeling 2 
Bogruppe 3: 750 12 6 33
Bogruppe 4: 750 12 6 43

Julie Engelsnes
Konst. avdelingsleder
E-post
Telefon 75 01 26 19

Avdeling 1 
Bogruppe 1: 750 12 613
Bogruppe 2: 750 12 623

Sandra Ediassen
Avdelingsleder
E-post
Telefon 75 01 26 39

Avdeling 3 

Bogruppe 5: 75012653

Bogruppe 6: 75012663

Bogruppe 7: 75012973

Adresse

Brønnøy helse- og omsorgsenter

Skulesvei 13

8904 Brønnøysund