Brønnøy Bygdebok

Brønnøy kommune har til nå (2017) utgitt fem bind av Brønnøy bygdebok, gårds- og slektshistorie. Arbeidsmålet er 8 bind. Bøkene vil være et godt oppslagsverk for alle som er interessert i lokalhistorie. Disse bøkene bør finnes i alle hjem i Brønnøy + blant våre utflyttere.

2016 Bind 1 - 5 - Klikk for stort bilde Der folk har bodd og arbeidet

Mye av historien er skapt der folk har bodd og arbeidet. De siste to tusen år har gården hatt en framtredende plass i organiseringen av Brønnøy-samfunnet. Her hos oss var kombinasjonen fisker og bonde det sterkeste uttrykket for denne tidsepoken. Ut fra dette kan gårds- og slektshistorie være et nyttig redskap for å få en oversikt, både helhetlig og detaljert. Vårt felles mål er at ”om hundre år skal ikke allting være glemt”; - tvert i mot. God tidsreise!

Første bind

omhandler gårdene Reinfjord lille, Trælnes, Rodal, Kråknes, Vedal, Skomo indre, Skomo ytre, Eide og Skill. Boka starter med ei generell historisk innledning om Brønnøy samt lesernøkkel. Dette bindet er på 544 sider. Brønnøy bygdebok er rikt illustrert med foto, tegninger og kart. For å harmonere med bøkene i Sømna og Bindal er slektsdelen avrundet ved ”giftemål” 1900, mens brukerlistene er ført fram til dagens brukere.

Andre bind

beskriver gårder og folk fra Skåren, Sylteren, Aunet, Trælvika, Kjølsøya, Svenøya, Ormøya og Torget indrBygdeboknemnda 1992 HA foto - Klikk for stort bilde e. Boka har også en grundig artikkel om vår felles historie knyttet til Torgar. Denne er skrevet av Birgitta Berglund, professor i arkeologi. Boka er på 536 sider.

Tredje bind

omhandler gårdene Torget ytre, Helløya, Toft, Nordhus, Kvaløya, Fjellsøya, Saltermarka, Sauren, Rødhylla, Bolvær, Torgnes lille, Torgnes store, Varholmen. Også dette bindet er rikt illustrert 2009 Grendemøte - Klikk for stort bilde med foto, tegninger og kart. Dette bindet er på 596 sider.

Fjerde bind

beskriver gårder og folk fra Salhus, Mosheim, Skarsås, Tilrem. Mo, Lund, Sandvik, samt Horn. Boka er på 559 sider. Mens bind fem ble utgitt i 2016, og dreier seg om Brønnøysund. Dette bindet er på 447 sider. Deretter følger bind 6, 7 og 8, som omhandler Velfjord. Sannsynlig 2011 Bygdeboka - Klikk for stort bilde utgivelse av bind seks er i 2023.

 

 

 

                                Bak arbeidet står

Kulturprisen 17.5.2017 - Klikk for stort bilde Brønnøy kommune, og skrivingen ledes av ei Bygdeboknemnd. Tor Q. Mathisen har vært redaktør for de fem første bindene. Slektshistoriens dektektivarbeid er utført av Margaret Lynne Miller (Minnesota, USA). Ellers har det vært mange medhjelpere, i dette store dugnadsprosjektet.

 

2013 Bygdeboka - Klikk for stort bilde