Hogst

I vårt distrikt er det Allskog som kjøper tømmer og administrerer hogstoppdrag.

Velfjord skogservice påtar seg også hogst og andre skogbrukstjenester.