Tilskudd til skogkultur

Tilskudd til skogplanting og ungskogpleie

Tilskudd til skogplanting og ungskogpleie dekkes over landsdekkende nærings- og miljøtilskudd i skogbruket (NMSK). Skogeier kan ringe skogbruksansvarlig eller laste ned søknadsskjema på Landbruksdirektoratets hjemmeside.

Replanting etter hogst dekkes i Brønnøy og Sømna med 50% av kostnadene. Det gis ikke tilskudd på merverdiavgift. Suppleringsplanting dekkes med 100 % tilskudd. Merverdiavgift dekkes ikke.

Vanlig ungskogpleie og sein avstandsregulering dekkes med en fast sats på 500 kr pr. daa.

Tilskudd til tynning

Tilskudd til tynning skjer etter en fast sats på 500 kr pr. daa.

Kontaktinfo

Jan Jenssen
Skogbruksansvarlig
E-post
Telefon 75 01 20 93
Mobil 975 13 509