Erstatningsordninger

Det finnes ulike statlige erstatningsordninger i landbruket. I Altinn finnes det en felles søknadsportal for erstatningsordninger i landbruk.

Klimabetingede skader

Ved klimabetingede skader er det kommunen som er førstelinjeinstans. Kommunen er den som mottar og behandler søknadene og skal gi veiledning til søkere.

Hvordan søke?

Mer informasjon om hvem som kan søke, søknadsfrist, veiledningsmateriell og søknadsmateriell finnes på landbruksdirektoratet.no.

Kontaktinfo

Solfrid Sivertsen
Fagkonsulent - landbruk
E-post
Telefon 75 01 20 85
Mobil 975 01 583