Produksjonstilskudd

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke statlige tilskuddsordninger for foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon.

Kommunen mottar og behandler søknadene, og tilbyr også veiledning til søkere.

Hvordan søke?

Mer informasjon om hvem som kan søke, veiledningsmateriell og søknadsmateriell finnes på landbruksdirektoratet.no.

Det er to søknadsomganger i året. Frister for 2018 er 15. mars og 15. oktober.

15. mars: Søknad for husdyrprodusenter.

15. oktober: Søknad for husdyr- og planteprodusenter.

Enkelte opplysninger kan etterregistreres. Frist for etterregistrering er 10. januar 2018.

Kontaktinfo

Solfrid Sivertsen
Fagkonsulent - landbruk
E-post
Telefon 75 01 20 85
Mobil 975 01 583