Tilskudd til avløsning

Avløserordningene gir tilskudd til avløsning ved ferie og fritid, sykdom, fødsel og lignende.

For å kunne få tilskudd, må du dokumentere faktiske utgifter til avløsning i perioden du søker tilskudd for.

Avløsning ved ferie og fritid

Avløsning ved ferie og fritid (avløsertilskudd) er en refusjonsordning der foretak med husdyrproduksjon kan få dekket utgifter til avløsning.

For å kunne få tilskudd, må foretaket disponere dyr per 1. januar ved inngangen av avløseråret, og søke om refusjon av faktiske utgifter i januar året etter.

Hvordan søke?

Du må sende inn søknad til kommunen sammen med søknad om produksjonstilskudd innen 20. januar. Mer informasjon om hvem som kan søke, veiledningsmateriell og søknadsmateriell finner på landbruksdirektoratet.no.

Avløsning ved sykdom, fødsel og lignende

Du kan få tilskudd for dokumenterte, faktiske utgifter til avløsning i perioden det søkes tilskudd for.

Hvordan søke?

Mer informasjon om hvem som kan søke, søknadsfrist, veiledningsmateriell og søknadsmateriell finnes på landbruksdirektoratet.no.

Se Jordbruksavtalen for mer informasjon om hvordan tilskuddet beregnes.

Kontaktinfo

Odd Reidar Johnsen
Landbrukssjef
E-post
Telefon 75 01 20 82
Mobil 481 13 970