Tilskudd til drenering

God drenering er avgjørende  for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. God drenering reduserer faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø.

Godt drenert jord slipper dessuten ut mindre lystgass enn vannmettet jord. Kommunen mottar og behandler søknadene, og gir veiledning til søkere.

Hvordan søke?

Mer informasjon om hvem som kan søke, veiledningsmateriell og søknadsmateriell finnes på landbruksdirektoratet.no.

Kontaktinfo

Solfrid Sivertsen
Fagkonsulent - landbruk
E-post
Telefon 75 01 20 85
Mobil 975 01 583