Tilskudd til regionalt miljøprogram

Miljøprogrammene skal fremme særskilte miljømål i jordbruket:

  • redusere forurensing til vann og luft
  • ivareta kulturlandskap og kulturminner
  • tilrettelegge for friluftsliv
  • ivareta biologisk mangfold

Alle landbruksforetak kan søke tilskudd  for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Fylkesmannen i Nordland har et eget miljøprogram med et utvalg av miljøtiltak du kan søke tilskudd for å utføre. Tiltakene blir bestemt ut i fra hva Fylkesmannen i Nordland ser på som de største miljøutfordringene i sitt fylke. Kommunen er den som mottar og behandler søknadene og skal gi veiledning til søkere.

Hvordan søke?

Mer informasjon om hvem som kan søke, søknadsfrist, veiledningsmateriell og søknadsmateriell finnes på fylkesmannen.no.

Kontaktinfo

Solfrid Sivertsen
Fagkonsulent - landbruk
E-post
Telefon 75 01 20 85
Mobil 975 01 583